БАМР
 

Регионален форум на младежките работници от Северна България

РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА МЛАДЕЖКИТЕ РАБОТНИЦИ

ОТ СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

14-15 март 2013 год., зала „Плевен”, пл. „Възраждане” 1, гр. Плевен

Дневен ред

14.03.2013 год. /четвъртък/

Час

Тема

13.00 – 14.00

Пристигане и настаняване на участниците;

Регистрация;

14.30 – 14.45

Откриване на форума, кратко представяне на участниците и целите на регионалния форум;

14.45 – 15.30

История на младежката работа;

Състояние на младежката работа в България – история, статут, практика;

Бъдеще и предизвикателства пред младежката работа в България;

15.30 – 16.00

Бъдеще и предизвикателства пред младежката работа в България;

16.00 – 16.30

Кафе – пауза

16.30 – 17.00

Национални професионални стандарти на младежката работа в България;

Същност на професионалните стандарти и европейски практики;

17.30 – 18.00

Обсъждане на национални професионални стандарти в младежката работа в България;

18.00 – 18.30

Неструктурирана свободна дискусия;

19.00

Вечеря за участниците в Ресторант «РОСТОВ»;

 

15.03.2013 год. /петък/

 

Час

Тема

08.30 – 10.00

Закуска;

10.00 – 10.30

Правила в областта на професионалната етика на младежките работници;

Същност на професионалната етика в младежката работа;

10.30 – 11.00

Дискусия за професионалната етика в България;

11.00 – 11.30

Кафе – пауза;

11.30 – 12.30

Създаване на национална мрежа на младежките работници – дискусия (обсъждане на членска маса, функции на националната мрежа и др.);

12.30 – 12.45

Обобщение и закриване на форума;

12.45 – 13.00

Хранителни пакети за участниците;

 

Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС