БАМР
 

Изследвания

Научните изследвания на младежта на БАМР, с оглед на подобряването на основани на доказателства младежката политика и практика насърчава постоянен диалог между тези, които участват активно в работата с младежи, тези, които творят политиките и младежи изследователи. През 2005 г., те стават неразделна част от споразумението за партньорство, и сега включва няколко вида дейности:

 

  • Мрежа на изследователи на младежта – стартира през 2013 г., тя обединява младежки изследователи от цяла Европа с различни области на експертиза, свързани с младежта. Техните независими експертни знания са на разположение на политиците и младежки практици.
  • Тематични изследователски семинари – се провеждат всяка година на различна тема и обединяват най-новите научни и опитни знания в областта.
  • Експертни работни срещи – организирани са около големи тематични области и често в продължение на няколко години, те събират утвърдени експерти и включват данни от тези, които творят политиките и практиците.
  • Изследвания в областите на младежките политики - участие, информация, доброволчески дейности, по-добро разбиране на проблемите на младежта:

ЕС и Съвета на Европа организира различни дейности (тематични изследователски семинариекспертни работни групиЕвропейската мрежа от експерти по младежки знания) с цел повишаване, основана на доказателства политика за младежта и практика и чрез насърчаване на продължаващата дискусия сред хората, участващи в работата с младежи, тези, които творят политиките и изследователи. На тази страница ще намерите изследвания или доклади, произведени / финансиран от партньори и други институции по ключови теми от значение за младите хора в Европа, както е определено от Съвета на Европа и / или на Европейската комисия.
ЗАЕТОСТ

ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ

СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ

РАЗНООБРАЗИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗДРАВЕ/БЛАГОСЪСТОЯНИЕ/УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ

 

Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС