БАМР
 

УНИЦЕФ стратира кампания-проучване за мнението на децата в страната. Целта й е всички заинтересовани страни като Държавната агенция за закрила на детето, Министерския съвет, Народното събрание, както и широката общественост да чуят мненията на децата по значими за тях теми от обществен характер: образование, здравеопазване, социална защита, свободно време и т.н. Детските позиции и препоръки ще бъдат взети предвид при актуализирането на Националната стратегия за детето (2008-2018).

В рамките на кампанията в продължение на един месец – до 10 април, деца ще попълват онлайн анкета на сайта www.unicef.bg/glas. Ще бъде проведено и пряко допитване до групи от деца със затруднен достъп до интернет – от маргинализирани общности, деца бежанци, деца с увреждания.

Ще се радваме, ако разпространите информацията до децата, с които работите и ги насърчите да изразят своето мнение.

 

Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС