БАМР
 

II-ра Национална конференция "Достъп на младите хора до култура"

На 12 август 2014 г., обявен от ООН за Международен ден на младежта, Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК), съвместно с Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Граждански институт, организира II-ра Национална конференция за достъпа на младите хора до култура.

Основна цел на Националната конференцията е да постави началото на национално отговорен разговор между всички участници в социалния диалог в областта на културата и младите хора за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща обществена среда за приобщаване на младите хора към културата в България и ключовата роля на училищата. По време на конференцията ще бъдат връчени за първи път наградите на БАРОК „Про Култура“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура.

Програмата на конференцията може да намерите на сайта на БАРОК.

Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС